1آیا تخفیف های شرکت های بیمه به یکدیگر قابل انتقال است؟
بسیاری از بیمه گذارها این تصور را دارند که تخفیفات بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو از یک شرکت بیمه به شرکت دیگر قابل انتقال نیست. بر خلاف این تصور تمام این تخفیفات قابل انتقال است.
2چه تضمینی برای پرداخت سود بیمه های عمر و تأمین آتیه در شرکت بیمه پاسارگاد وجود دارد؟
بیمه مرکزی یکی از مهمترین ارگان های تأسیس شرکت های بیمه خصوصی و دولتی است. تمام شرکت های بیمه زیر نظر بیمه مرکزی فعالیت می کنند. در صورت بروز هر گونه مشکل بیمه مرکزی جوابگو خواهد بود.