بیمه های باربری

 

پوششی است برای جبران خسارت ها و زیان های وارد به محموله ها از مبدا بارگیری تا مقصد نهایی برای کلیه کالاهای وارداتی، صادراتی و همچنین محصولات کارخانه های تولیدی، کالاهای مصرفی اولیه انواع مصنوعات و ماشین آلات که در جریان حمل و نقل، بارگیری و تخلیه به آن صدمه وارد می شود.

بیمه حمل و نقل داخلی


این بیمه نامه محصول هایی که مبدا و مقصد و مسیر حمل و نقل آنها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را شامل می شود و خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، واژگونی، تصادف، تصادم، پرت شدن از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله، خسارت های ناشی از تخلیه و بارگیری، آبدیدگی، برخورد جسم خارجی به محموله را تحت پوشش قرار می دهد.بیمه حمل و نقل بین الملل


این بیمه نامه محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن (A-B-C) تحت پوشش قرار می دهد.

شرط B

دارای پوشش محدودتری می باشد در ضمن مبلغی از خسارت به عنوان فرانشیز کسر می گردد.

شرط C

نسبت به شرایط AوB پوشش های محدودتری دارد.

شرط A

کامل ترین نوع بیمه حمل و نقل کالا می باشد و برای کلیه کالاهای حساس و آسیب پذیر استفاده می شود و همه خطرات بجز خطراتی که استثناء شده اند را شامل می شود و هیچگونه فرانشیزی از خسارت کسر نمی شود.


مقایسه خطرات بیمه شده در مجموع شرایط A, B, C

ردیف خطـــــرات بیمه شده C B A
1 آتش سوزی و انفجار
2 به گل نشستن، زمینگیر شدن، برخورد با کف دریا، برخورد با جسم خارجی، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور
3 واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی
4 مصادیق زیان همگانی تعدیه به دریا انداختن، سبک سازی هزینه نجات، هزینه های به حداقل رساندن خسارت
5 مسئولیت متقابل در تصادم
6 به دریا افتادن یا شسته شدن کالا از روی کشتی
7 ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی یا شناور یا محفظه کالا (انبار)
8 زلزله، آتش فشان،صاعقه
9 تلف کلی هر بسته در کشتی یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه
10 خطرهای اضافی

خطرهای اضافی مانند

طوفان، راهزنی دریایی، خسارت های ناشی از فعل و تفصیر اشخاص ثالث، خسارت های ناشی از باران، خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی، دزدی، دله دزدی، سرقت، عدم تحویل، شکست، لب پریدگی، کج شدن و خراشیدگی، ضرب دیدگی، خسارت ناشی از چنگک، روعن زدگی، آلوده شدن به روعن یا اسید، کالای مجاور، ریزش، کسری، پارگی.