بیمه های اتومبیل

 

انواع بیمه های اتومبیل جبران کننده خسارت ها، صدمات و زیان های ناشی از حوادث رانندگی است که در اثر استفاده از وسایل نقلیه به اشخاص ثالث، راننده مسبب حادثه و مالک وسیله نقلیه وارد میشود.

بیمه اشخاص ثالث

(بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله موتوری زمینی)

بر اساس قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را در برابر زیان های وارد بر اشخاص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله آنها بیمه کنند. این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارت های مالی و جانی صادر می شود و به بیمه نامه شخص ثالث اجباری معروف است.


مزایا

انتقال تخفیف های عدم خسارت ثالث از کلیه شرکت های بیمه

ارائه تخفیف های ثالث به دارندگان بیمه عمر و تأمین آتیه

اعطای 10% تخفیف بیشتر از تخفیف عدم خسارت برای خودروهایی تا 3 سال ساخت و اعطای 5% تخفیف بیشتر بر عدم خسارت برای خودروهایی که 4 سال از سال ساخت آنها گذشته باشد.


بیمه حوادث راننده


این بیمه نامه پرداخت غرامت صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی را تا مبلغ تعیین شده به راننده اتومبیل که به موجب قانون (ثالث)تلقی نمی شود، جبران می نماید و تا حد دیه کامل قابل خریداری می باشد.بیمه بدنه اتومبیل


در بیمه بدنه، وسیله نقلیه در مقابل خطرهای سرقت کلی، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان خطرهای دیگر نظیر سیل، زلزله، آتشفشان، سرقت قطعات و لوازم، شکست شیشه و ... را نیز به ان خطرها اضافه نمود.


مزایا

انتقال تخفیف های عدم خسارت بدنه از کلیه شرکت های بیمه

ارائه تخفیف 15 درصد برای دارندگان حساب در بانک پاسارگاد

ارائه تخفیف نقدی 12.5% درصدی

ارائه تخفیف بدنه 70% درصدی به ماشین های صفر کیلومتر

ارائه تخفیف نظام مهندسی، نظام پزشکی، هیات علمی

تخفیف سال ساخت خودرو از 2012 تا 2015 و 1392 تا 1394 از 10% تا 30%


لینک های مرتبط