بیمه های آتش سوزی

 

.بیمه پاسارگاد خسارت ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرات طبیعی (سیل، زلزله و...)به اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان مسکونی، اداری، تجاری، انبارهای عمومی و اختصاصی، موجودی انبار و همچنین ساختمان، ماشین آلات و کالای در جریان ساخت و ساخته شده کارگاه ها، مراکز صنعتی و غیر صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی


در این نوع بیمه نامه، ساختمان واحد مسکونی، تاسیسات و اثاثیه آن علاوه بر خطرهای آتش سوزی، انفجار و صاعقه می تواند در برابر کلیه خطرهای تبعی (سرقت با شکست حرز، سیل، زلزله، طوفان، ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب، سقوط هواپیما، رانش زمین و ....) نیز تحت پوشش قرار می گیرد.بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی


بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و موجودی انبارو یا کالاهای در جریان ساخت این واحدها را تحت پوشش قرار می دهد.بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها


این بیمه نامه ساختمان، تاسیسات و موجودی مربوط به کلیه واحدهای تجاری، اداری، خدماتی عمومی، فرهنگی، صنفی و درمانی را در مقابل خطرات اصلی تبعی تحت پوشش قرار می دهد.